top of page
חיפוש
  • תמונת הסופר/תבטי כהן קובלסקי

השבועות הראשונים: התינוק בוכה? זה לא בהכרח אומר שהוא רעב

בשבועות ובחדשים הראשונים הצרכים הבסיסיים של התינוק ברוב המקרים לא ברורים לו: מתי אני רעב? מתי עייף? מתי אני זקוק ליחס ומגע? מתי לתנועה? מתי להחלפת טיטול ואמבטיה? אפילו תחושת ה"אני" לא ברורה עבור התינוק. כל הדברים הללו מתפתחים עם הזמן ובאינטראקציה עם הסביבה – שברוב המקרים זאת האינטראקציה עם האם. 

תינוק קטן בן מספר שבועות ברוב המקרים יינק מהשד כל פעם שאימא מציעה לו (יש יוצאי דופן). כלומר: אולי הוא בוכה כי כואבת לו הבטן, אולי הוא בוכה כי הוא עייף, אולי משעמם לו והוא זקוק לתנועה ויחס – אם כל בכי של התינוק נענה ב"ציצי" הצרכים הבסיסיים שלו מתערבבים כולם. מבחינת האם וגם מבחינת התינוק עצמו לא ברור כבר מה עייפות, מה שעמום, מה רעב, מה כאב בטן ועוד. וכך נכנסים למעגל "קסמים" ללא התחלה וללא סוף, וגם האם בסופו של דבר תצא עייפה מרוב הנקה.


כאשר קורה תהליך דומה עם תינוק אשר נוטה לבכות וניזון מבקבוק, כלומר: כאשר הבקבוק הופך לכלי להרגעת התינוק נוצרת בעיה של עודף קלוריות אצל התינוק. וזה לא מצב רצוי.  כאשר כל בכי נענה דרך אוכל נוצר אצל התינוק חוסר מודעות לצרכים האמיתיים שלו .


אז איך נדע שהתינוק רעב? אני תמיד ממליצה להורים כאשר התינוק בוכה לא למהר עם האוכל אלא לנסות את השלבים הבאים על פי נוסחת המ-ת-ו-ק

מ– מגע – לטפוח קלות על התינוק

ת – תנועה עם התינוק בידיים

ק – קול- לשיר לתינוק, לעשות קול מונוטוני. מ-ת-ו-ק!

במידה וכל דרכי ההרגעה האלו לא עובדות עברו כמובן לארוחה הבאה.
Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page