top of page

נהלים להשתתפות

על מנת לשמור על הסטודיו, על הקבוצה והיכולת המשותפת שלנו להמשיך ולצמוח יחד אני מבקשת לשמור על נהלי ההרשמה והביטול.
כמובן שהסטודיו בא לקראת כל אחת ואחד ועושה הכל כדי לסייע ולאפשר.

  הרשמה למפגשים וביטול השתתפות

הרשמה

למפגשים בסטודיו יש להירשם מראש בטבלה המתפרסמת אחת לחודש.
יש לקחת אחריות על הרשמה בזמן, ואם אינכן יכולות להגיע לשנות זאת מהטבלה כדי לאפשר למשתתפים אחרים להיכנס.

 ביטול הרשמה

ביטול השתתפות במפגש יהיה עד יום לפני הפעילות, כלומר עד

השעה 10:00 ביום לפני המפגש.

במיקרה זה לא יהיה תשלום ולא תמומש הכרטיסיה.
במקרה של ביטול עד הערב לפני

יש השתתפות בחצי מעלות המפגש. (שמור לכם כזיכוי להשתתפות במועד אחר)

כל ביטול לאחר מכן/ אי הגעה למפגש מחייב את הנרשמים בעלות השתתפות מלאה.

bottom of page